DE STAPEL - Maquettes

DE STAPEL - Maquettes
In Zuid-West-Vlaanderen blijft de vraag naar ruimte voor bedrijvigheid stijgen. Het structurele tekort dwingt ons oplossingen te zoeken, zoals het pilootproject De Stapel: door een bedrijventerrein verticaal te stapelen, sparen we ruimte en energie, maar maken we ook plaats voor een robuuster landschap.
Masterstudenten Architectuur aan Sint-Lucas Gent kregen als opdracht: ontwerp een gemengd gebouw voor hoofdzakelijk gestapelde productie en ateliers op Evolis in Kortrijk. Een geweldige kans om hun ontwerpen af te toetsen aan de marktomstandigheden. Het gebouw moest zo circulair en duurzaam mogelijk zijn, met in de eerste plaats functies die de bedrijfsvoering ondersteunen. Daarvoor moeten de bedrijven samenwerken, maar het ontwerp kan dat makkelijker maken.
De studenten kregen ondersteuning van BC architects and studies, FALLOW practice for architecture urbanism landscape en TRANS architectuur | stedenbouw.

Georganiseerd door

Leiedal + TRANS-FALLOW-BC-ARCADIS-CONNECT-RASSCHAERT

Locatie

Dam 2a, 8500 Kortrijk, Belgium
NL EN
Wonder – Kortrijk Creativity Festival – 20.10 - 06.11.2022