Stories of product innovation

Stories of product innovation
Ontwerpers zijn experten in vernieuwing van producten, diensten, methoden, materialen,.... Ze zijn niet alleen creatief. Ze zijn ook kritisch. Ze durven het alledaagse in vraag te stellen. En bij het bedenken van oplossingen, vertrekken ze van de noden van de klant of eindgebruiker.
Designregio Kortrijk ontwikkelde samen met haar stichtende partners in de voorbije 15 jaar diverse formats om innovatie te brengen bij bedrijven aan de hand van design-methodieken.
In deze expo ontdek je de verhalen van West-Vlaamse ondernemers die de uitdaging op vlak van innovatie zijn aangegaan.