Menu
Wonder Creativity Festival WONDER Festival • Kortrijk • 17.10 – 03.11.2024

from the inside out

from the inside out
De expo from the inside out bevraagt de verbondenheid tot onze nabije omgeving, de ruimten en landschappen waar we ons in begeven. 
In het Antropoceen wordt steeds meer duidelijk hoe we op zoek moeten naar nieuwe, narratieve alternatieven, denk en maakprocessen. 
Het werk van Bram Van Breda (1992° BE) en Michaël de Kok  (1958 NL) is een uiting van deze zoektocht. 
Waar Van Breda vanuit recuperatie materiaal impressies verbeeldt in textiele materie die de kijker uitnodigt tot verstrengeling, onderzoekt de Kok vanuit zijn verwondering de gelaagdheden van het hedendaagse landschapsbeeld. 
Voor het eerst wordt het werk van deze twee kunstenaars uit een verschillende generatie met een heel eigen taal en medium met elkaar in dialoog geplaatst. 
De tentoonstelling from the inside out verwijst zowel naar het maakproces van beide kunstenaars die vanuit de materie zelf (textiel & verf) beelden laten spreken, als naar de binnenruimte waar verwondering tot stand komt. 
Bram Van Breda maakt hoofdzakelijk gebruik van recuperatie materiaal uit de Belgische textielindustrie (waaronder Tasibel Kuurne), die hij herhaaldelijk bewerkt om tot beelden te komen. 
Zijn unieke werkwijze werd reeds in 2017 opgepikt door de Trendforcaster Li Edelkoort als Internationaal Design Talent. 
Momenteel werkt hij een project uit in samenwerking met het internationale jeans merk G-Star Raw. 
Op hun uitnodiging maakt Van Breda een textiel werk (getiteld Streams) uitsluitend bestaande uit restmateriaal van het jeans productieproces. 
Als centraal thema plaats hij de vitaliteit en noodzakelijkheid van water. 
De productie van jeans is één van de meest vervuilende en water consumerende productieprocessen. 
Het werk Streams zal in het najaar deel uitmaken van een internationale communicatiecampagne en voor het eerst getoond worden in de expo from the inside out tijdens het festival WONDER 2024. 

Georganiseerd door

Hilde Vandaele Gallery

Locatie

Fondart
Doornstraat 6 .0001
Kortrijk
Wonder Creativity Festival