Menu
Wonder Creativity Festival WONDER Festival • Kortrijk • 17.10 – 03.11.2024

High potential van hennep: van boer tot designer

High potential van hennep: van boer tot designer
Bio-gebaseerde materialen zoals industriële hennep bieden een enorme opportuniteit voor de maak- en bouwindustrie die moeten omschakelen naar een meer circulaire industrie. Hierbij is niet alleen een transformatie nodig maar nieuwe technologieën, materialen of verwerkingsmethoden, maar vooral een verandering van mindset naar het ketendenken, circulair bio-ontwerpen, circulaire business modellen.
Het Vlaio Living Lab Hennep+ wil een web aan mogelijkheden creëren voor de optimale en duurzame waardecreatie uit industriële hennep en andere duurzame bio-gebaseerde materialen en processen of combinaties van deze materialen. Door sterk in te zetten op verandering in systeemdenken over de volledige waardeketen, zal de vraag en het aanbod beter op elkaar worden afgestemd om zo het maximale potentieel van hennep voor de Vlaamse maak- en bouwindustrie te realiseren.
Daarnaast zullen ontwerpers ook met biologische materialen gaan ontwerpen, wat tot een nieuwe opkomende ontwerpdiscipline leidt, genaamd Biodesign. Hier ontwerpt men van, met en voor de natuur en dus biologische componenten. Denk maar aan gewassen, dieren, fungi en zelfs bacteriën. In het Interreg North Sea Region project “Building Based on BioBased” wordt niet alleen onderzoek uitgevoerd naar de waardeketens van lokale biologische stromen, maar wordt ook het Biodesign process ontwikkeld en in concrete cases toegepast.

Georganiseerd door

Vlaio CLL Hennep+ & Interreg NSR BBoBB

Locatie

Texture
Noordstraat 28
Kortrijk
Wonder Creativity Festival